zondag 8 januari 2012

Welk cijfer geef jij je relatie ?

Welk cijfer geef je aan je relatie op de schaal van 0 tot 10? Wat moet de ander doen om de relatie met een 10 te kunnen waarderen? Wat zou je zelf moeten doen om de relatie naar een 10 te brengen? Wat zijn de blokkades die de gewenste toestand in de weg staan? Schakel op tijd hulpbronnen in! Relatiecoaching kan een hoop ellende besparen!


De cijfers: Per jaar worden +/- 74.000 huwelijken gesloten en 35.000 ontbonden. Ruim 34% van de huwelijken eindigt in een scheiding. Gemiddeld duurt een huwelijk 14 jaar. 80% van de scheidingen gaat uit van de vrouw. 15% van de scheidingen verloopt  extreem problematisch. De gemiddelde leeftijd voor een scheiding is 42 jaar. 1 op de 6 kinderen maakt een echtscheiding van de ouders mee.
De 3 belangrijkste redenen om te scheiden: Op de eerste plaats staat: gebrek aan aandacht en liefde, dan komt: niet met elkaar kunnen praten en ontrouw staat op de derde plaats. De rekening die betaalt moet worden voor een echtscheiding is gigantisch, zowel op financieel gebied (advocaten, het huis, de boedel, pensioen, alimentatie) als op emotioneel niveau (kinderen, schuld, schaamte, woede, verdriet, onzekerheid en angst voor de toekomst). Het valt niet mee om emoties los te koppelen van ‘zakelijk overleg’.
Twee soorten relaties: Je kunt spreken van oppervlakkige relaties als problemen worden omzeild, verdoezeld of weggewerkt, men houdt zoveel mogelijk vast aan het bestaande en is bang voor vernieuwing. Er zijn ook evoluerende relaties waarvan een aantal geleidelijk samen groeit en problemen onder ogen zien, en sommige schoksgewijs evolueren; een vastgelopen relatie eindigt dan in een scheiding of er wordt intensief gewerkt aan de relatie waardoor een snelle evolutie plaatsvindt.

Verschillende fasen binnen de relatie:
1. De beginfase is de ‘roze wolk’. Verschillen worden als boeiend ervaren. Er is een gevoel van eenheid, wederzijds begrip en wederzijdse bijstand.
2. Desillusiefase: verschillen worden nu als lastig ervaren. Tegenstellingen worden bestreden, waardoor ze alleen maar toenemen; angst, ruzie en verwijten ontstaan.
3. Kolonisatiefase: men wil de ander veranderen met het doel de relatie te verbeteren. Er ontstaat een machtsstrijd. Je ziet voornamelijk negatieve aspecten. Er is sprake van controlerend gedrag, manipulatie en sabotage.
4. Verwijderingsfase: afweer en verzet, pantsering tegen pijn, je maakt je ontoegankelijk voor gevoel, vereenzaming. Het zoeken van vluchtwegen: sussen en verdoven, naar buiten vluchten, of zg. vergeven en vergeten en emoties onder de mat vegen.
5. Fase van revolutie en evolutie: loslaten. Óf je scheidt van je partner, óf je scheidt van oude gedragspatronen. Er ontstaat tolerantie voor het verschil, erkenning en respect voor het verschil, vergevingsgezindheid en realisme.
6. Volwassenfase: hier ontstaat reële intimiteit in de relatie. Ieder aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de eigen situatie en eigen handelen. De verschillende fasen wisselen elkaar voortdurend af in een bepaald golfpatroon, als eb en vloed.

Wanneer is het te laat? Meestal kan iemand vertrouwen op de 'onbewuste' keuze van het hart, dat vanuit werkelijke liefde een partner aangetrokken is waarvan je kunt leren. Zolang de wil er is om samen de mogelijkheden te onderzoeken, is er hoop en is de crisis een enorme kans om samen een stap verder te komen, maar wacht niet tot het te ,,,,,,,,,laat is! Als één van de twee definitief uit de relatie wil stappen heeft zoeken naar mogelijkheden om verder te gaan geen zin. Wel kan coaching dan een waardevol hulpmiddel zijn om de communicatie te verbeteren en ‘oud zeer’ uit te spreken en te verwerken, zodat het proces van scheiden beiden zo min mogelijk schade berokkent. Het goed afronden van de relatie is bepalend voor relaties in de toekomst. De kans dat je anders weer tegen dezelfde problemen aanloopt is anders heel groot.

Voor meer informatie over relatiecoaching kijkt u op http://www.lips.nu/ of belt u mij direct op 06-13909220.